Gå til hovedområdet
Alle regionale museer i Schleswig-HolsteinAlle regionale museer i SH

Anja Schindler

Spejl af verden

09.03. - 06.10.2024

I én sæson beriger kunstneren Anja Schindler (*1963 i Bremen) med 20 installationer den historiske rundgang på Gottorp Slot. Efter flere års forarbejde og mange besøg på stedet, har hun udviklet sine kunstværker i dialog med slottets historie, dets samlinger og slotshaven. Herved er der opstået en meget charmerende rejse fra nutiden tilbage til den barokke gottorpske hofs glansperiode.

Fra midten af det 17. til det tidlige 18. århundrede var residensen af hertugerne og hertuginderne af Slesvig-Holsten-Gottorp et sted, der i hele Europa var berømt for dets viden, billedkunst, musik og havekunst. Især det kostbare bibliotek, det righoldige kunstkammer, terrassehaven med den legendariske plantesamling og kæmpeglobussen, som man kunne gå ind i, tiltrak beundrere. Med Anja Schindler har nu en nutidig kunstner undersøgt de kostbarheder og kuriositeter, som dengang blev samlet her og gik tabt efter 1720: Hun vil omsætte baroktidens atmosfære til et eget, aktuelt billedsprog. Hertil interpreterer hun de barokke ideer i form af kunstneriske interventioner på de originale steder. 

Tidligere ville man med kunstkamrene hente hele verdenen ind i ét rum for at udforske og forstå den. De samlede objekter genspejlede det (dengang kendte) kosmos. Nu opstår med Anja Schindlers værker et nyt " Spejl af verden". Fortid, nutid og fremtid træder i dialog med hinanden. De besøgende inviteres til at gå på opdagelsesrejse langs med de lysende blå kunstinstallationer over to etager og til at blive forbavset og beundre dem.

Anja Schindler, Installation Gotische Halle Schloss Gottorf, 2024

Den første store installation er anbragt i den Gotiske hal. Med sin installation henviser Anja Schindler til den tidligere brug af dette rum: Opført omkring 1500, blev salen i det 17. århundrede benyttet som hofbibliotek. Her opbevaredes en stor og særdeles kostbar bogsamling. Dyrekredstegnene på rummets loft vidner den dag i dag om den tidligere opstilling af bøgerne efter kundskabsområder. En særlig skat i biblioteket var det gottorpske kodeks. Dette er et plante- og blomsteratlas i fire bind fra  1649/59 med 1180 plantetegninger. Anja Schindler minder herom med sine i olie opbevarede plantetegninger på gamle dokumenter og de i glassene konserverede frugter og plantedele. På mange af hendes tegninger hænger fine tråde, som får dem til at virke organiske, og som står for "samhørigheden af alle ting" (Anja Schindler).

Anja Schindler, Installation Bauernstube Schloss Gottorf, 2024

Fra midten af det 17. til det tidlige 18. århundrede stod det gottorpske kunstkammer i de tilstødende rum. Hertug Fredrik III. og Adam Olearius, hans hofbibliotekar og rådgiver i alle videnskabelige spørgsmål, grundlagde denne dengang berømte samling. Siden næsten 300 år står den ikke længere på Gottorp Slot, men i København. En sådan encyklopædisk og universel udformet kollektion af kostbare, kuriøse og sjældne objekter fra kunsten, videnskaben og naturen – som ofte stammede fra fjerne lande – var et særligt prestigeobjekt. De barokke fyrster og lærde håbede her desuden på at få indsigt i naturen og livet. Kunstkamre anses også som en tidlig form af nutidens museer. Anja Schindler interpreterer med et hav af forskellige kostbarheder denne indsamling af objekter og viden om verdenen. Betragterne er inviteret til at finde frem til deres egen forståelse af dem.

Anja Schindler, Detail einer Installation Plöner Saal Schloss Gottorf, 2024

Gennemgående for Anja Schindlers værker på Gottorp Slot er beskæftigelsen med planter og deres relikter. I det 17. århundrede var haveanlægget nord for slottet – den i dag rekonstruerede Barokhave – meget berømt. Midt i Trediveårskrigen fik Frederik III.s hofgartner Johannes Clodius i 1637 til opgave at opføre dette anlæg, som hertugens efterfølger, hertug Christian Albrecht, fra 1660 pragtfuldt udvidede med fire terrasser. Noget helt særligt var haven især på grund af de her samlede botaniske rariteter. Den dannede det levende modstykke til hertugens kunstkammer. Begge ting opstod på grund af Frederik III.s og Christian Albrechts udprægede videnskabelige interesser og barokkens passion for at samle. Anja Schindler har ladt sig inspirere af de dengang i haven plantede specier og har hentet dem ind på slottet i tørret og med blåt forvandlet form: Nogle af det 18. århundredets kostbare fajancevaser og blomstersamlekasser fra museets samling får således for en tid deres historiske funktion tilbage og forvandles samtidig til moderne skulpturer.

Anja Schindler er fascineret af den rige historie, som den tidligere residens Gottorp, et af det 17. århundredes kulturelle centre i Nordeuropa, kan fortælle. Med sine installationer bygger hun en bro fra barok- til nutiden og minder om dette hof, hvor man ikke kun satsede på krigen, men også på kunsterne og videnskaberne. 

Galerie
Anja Schindler, Installation Barocksuite Schloss Gottorf, 2024
Anja Schindler, Installation 2024. VG Bild-Kunst, Bonn 2024, www.bildkunst.de
Anja Schindler, Installation Blauer Saal Schloss Gottorf, 2024
Anja Schindler, Installation 2024. VG Bild-Kunst, Bonn 2024, www.bildkunst.de
Anja Schindler, Detail einer Installation Gotische Halle Schloss Gottorf, 2024
Anja Schindler, Detail einer Installation 2024. VG Bild-Kunst, Bonn 2024, www.bildkunst.de
Anja Schindler, Installation Gotische Halle Schloss Gottorf, 2024
Anja Schindler, Installation 2024. VG Bild-Kunst, Bonn 2024, www.bildkunst.de
Anja Schindler, Installation Gotische Halle Schloss Gottorf, 2024
Anja Schindler, Installation 2024. VG Bild-Kunst, Bonn 2024, www.bildkunst.de
Anja Schindler, Detail einer Installation Lapidarium Schloss Gottorf, 2024
Anja Schindler, Detail einer Installation 2024. VG Bild-Kunst, Bonn 2024, www.bildkunst.de
Anja Schindler, Installation Schlachterturm Schloss Gottorf, 2024
Anja Schindler, Installation 2024. VG Bild-Kunst, Bonn 2024, www.bildkunst.de
Anja Schindler, Installation Schloss Gottorf, 2024
Anja Schindler, Detail einer Installation 2024. VG Bild-Kunst, Bonn 2024, www.bildkunst.de
Anja Schindler, Installation Blauer Saal Schloss Gottorf, 2024
Anja Schindler, Installation 2024. VG Bild-Kunst, Bonn 2024, www.bildkunst.de

Sponsoreret af...

Vores mediepartnere

Slesvig-Holstens statsmuseer
schliessen
Rul op