Gå til hovedområdet
Alle regionale museer i Schleswig-HolsteinAlle regionale museer i SH

Fokus på proveniensforskning

Proveniensforskning er en klassisk underdisciplin inden for kunsthistorie og beskæftiger sig med et objekts herkomst. Her er det centrale spørgsmål: Hvilken rejse har et kunstværk gennemgået fra skabelsen til i dag (opholdssteder, ejerskift osv.)? 

Aktuelt fokuserer proveniensforskningen især på efterforskningen af de mange kunstværker, som mellem 1933 og 1945 systematisk blev stjålet og konfiskeret fra deres retmæssige ejere af nationalsocialisterne.

Det videnskabelige arbejde udføres i henhold "Washington principperne". Disse grundlæggende retningslinjer blev vedtaget i december 1998 på "Washington Conference on Holocaust-Era Assets" og underskrevet af 44 stater, 12 ikke-statslige organisationer og Vatikanet. De underskrivende stater forpligter sig inden for rammerne af disse principper til at kontrollere deres offentlige institutioners samlinger for stjålet kunst. Er der mistanke om stjålne værker, skal der søges en "retfærdig og fair" løsning med de retmæssige ejere eller disses arvinger. 

I Tyskland fulgte man året efter op på dette med en fælles erklæring fra alle forbundsstater og kommuner. I forbindelse med koordineringen af den systematiske, projektorienterede proveniensforskning i Tyskland, oprettede man "Arbeitsstelle für Provenienzforschung" (Afdeling for proveniensforskning) i 2008 i Berlin. Denne blev i starten af 2015 overtaget af "Deutsches Zentrum Kulturgutverluste in Magdeburg" (Tysk center for tabte kulturskatte i Magdeburg).
I kraft af sin rolle som primær kontaktinstans forvalter det nye center herudover Lost Art-databasen, hvor det er muligt at melde og offentliggøre mistede og fundne værker. Siden april 2013 har Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schloss Gottorf haft ansvaret for den systematiske undersøgelse og bearbejdning af museets samlinger på vegne af Museum for Kunst og Kulturhistorie Gottorp Slot.

I det første projekt (april 2013 – januar 2016) lå fokus på nyanskaffelser fra perioden 1933 til 1945. I et efterfølgende projekt (februar 2016 - januar 2018) beskæftigede man sig med museets nyanskaffelser fra 1946. Museets tredje proveniensforskningsprojekt har nu været i gang siden februar 2018, denne gang ligeledes støttet af det tyske center for tabte kulturskatte. Denne gang har man valgt at fokusere indsatsen på museets grafiske samling. 

Lige siden den umiddelbare efterkrigstid har man løbende udvidet den grafiske samling, dette i tillæg til museets traditionelle fokuspunkter. De grafiske værker udgør knap en tredjedel af det samlede antal nyanskaffelser fra 1946 til i dag.

Kontaktperson på Museum for Kunst og Kulturhistorie:
Melanie Jacobi, M.A.
melanie.jacobi@schloss-gottorf.de
Tel: 04621/813 207

Yderligere oplysninger vedrørende proveniensforskning:
Deutsches Zentrum Kulturgutverluste
Lost Art-Datenbank

Slesvig-Holstens statsmuseer
schliessen
Rul op