Gå til hovedområdet
Alle regionale museer i Schleswig-HolsteinAlle regionale museer i SH

Guldalderen

Store dele af nutidens Slesvig-Holsten havde i mange hundrede år frem til 1864 tilhørt Kongeriget Danmark. Det danske kerneland samt provinser var kulturelt set stærkt præget af København, særligt gennem Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster, der blev grundlagt i 1784. I vores udstilling med betydelige værker af danske og slesvig-holstenske kunstnere i det 19. århundrede ses en kulturudveksling, der gik langt ud over Slesvig-Holstens grænser.

Den første del af den kronologisk opbyggede udstilling er helliget guldalderens vigtigste periode – den første halvdel af det 19. århundrede. Den nordiske kunst fra denne tid var helt og aldeles præget af kulturcentrummet København og den fremtrædende maler C.W. Eckersberg. Kunstnere fra nutidens Slesvig-Holsten studerende tillige som noget selvfølgeligt i København.

Efter henholdsvis løsrivelsen (det sydlige perspektiv) eller oprøret (det danske syn på den politiske ombrydning), gik danske og slesvig-holstenske kunstnere deres separate veje. I udstillingens anden del vises værker fra anden halvdel af det 19. århundrede. De nu prøjsiske kunstnere som Hans Olde eller Christian Rolfs studerede i stigende grad på tyske akademier, herunder i München, Düsseldorf og Weimar. Denne periode er præget af franske kunststrømninger (realisme, impressionisme og postimpressionisme). Denne kulturudveksling medførte en modernisering af den tyske kunst.

Slesvig-Holstens statsmuseer
schliessen
Rul op