Gå til hovedområdet
Alle regionale museer i Schleswig-HolsteinAlle regionale museer i SH

Bibliotek

Biblioteket på Museum for Kunst og Kulturhistorie Gottorp Slot er i besiddelse af godt 100.000 bøger, tidsskrifter og kataloger om kunst – i alle dens facetter.

Bøger har altid haft stor betydning på Gottorp Slot. Helt tilbage i det 17. århundrede var biblioteket tilhørende hertugerne af Slesvig-Holsten-Gottorp berømt vidt og bredt. På kun ét århundrede var det ifølge datidens fortegnelser og kataloger lykkedes for Frederik 3. (1597-1659) og Christian Albrecht (1641-1694) at udvide bestanden på 700 nedarvede bøger til anseelige 10.000 eksemplarer. Adam Olearius (1599-1671) havde ligeledes en del af æren for udvidelsen. Han var polyhistor ved det gottorpske hertughus, og fra 1649 frem til sin død var han som bibliotekar ansvarlig for samlingen.

I Den Store Nordiske Krig (1700-1721) tilfaldt hofbiblioteket i 1713 Danmark. Det blev herefter mere eller mindre nedlagt og forflyttet til det Det Kgl. Bibliotek i København. Her befinder størstedelen af bøgerne sig formentlig stadig den dag i dag, i hvert fald er der ingen bøger fra den hertugelige samling tilbage på Gottorp Slot.

Enestående samling af ridebøger

Til bibliotekets nuværende pragtstykker hører en samling enestående ridebøger om klassisk ridekunst og rideskoler. Samlingen består af i alt 113 bøger, herunder sjældne, epokegørende værker af Löhneysen, Grisone, Pluvinel, Ridinger og La Guérinière, og giver et historisk indblik i ridekunstens udvikling fra det 16. til det 19. århundrede.

Indholdet er mange steder videnskabeligt funderet og til dels rigt illustreret. Det afspejler i ord og billeder datidens viden om heste inden for områderne sygdomsbehandling, anatomi og træning. Samlingen tilhørte oprindeligt dr. Horst Stützer fra Reinbek ved Hamborg, der efter årtiers ihærdig indsamling valgte at skænke samlingen til museet i 1997. Ingen havde næppe kunnet vide, at ridebøgerne en dag ville vende hjem til slottets gamle stalde, der nu var blevet ombygget til bibliotek. Samlingens indehaver ville helt sikkert have glædet sig.

Biblioteket er tilgængeligt for forskere i forbindelse med konkrete forskningsprojekter

Biblioteket tilhøret Museum for Kunst og Kulturhistorie og er først og fremmest tilgængeligt for medarbejderne af stiftelsen Schleswig-Holsteinische Landesmuseen. Litteraturen anvendes både i forskningsøjemed og i forbindelse med foredrag og udviklingen af nye udstillinger og publikationer.

Herudover står biblioteket også til rådighed for forskere fra andre institutioner. Af organisatoriske årsager udbeder Museum for Kunst- og Kulturhistorie Gottorp Slot sig en skriftlig anmodning om adgang til biblioteket, som skal sendes mindst 14 dage inden det ønskede tidspunkt og indeholde en kort beskrivelse af formålet med besøget.   

Dr. Ivonne Rohmann
+49 (0) 4261 813-230
ivonne.rohmann@landesmuseen.sh

Slesvig-Holstens statsmuseer
schliessen
Rul op